> Laddning pågår > Ladda laddningsasken och hörlurarna

Ladda laddningsasken och hörlurarna

Se till att en USB-port eller en nätadapter med 5 volts likströmsspänning och utgångsström på minst 1 A används. Annars kan det leda till funktionsfel eller onormal uppvärmning.

Använd endast den medföljande laddningskabeln för laddning.

1Öppna laddningsasken.

Case_open_NP50T

2Ta bort isoleringsfilmen innan laddning startas.

film_NP50T

3Sätt i vänster och höger hörlur korrekt i laddningsfodralet.

Kontrollera att indikatorerna tänds.

ear_LR_NP50T
charging_1_NP50T
charging_2_NP50T

4Stäng laddningsasken.

Case_close_NP50T

5Anslut den medföljande USB-laddningskabeln för att ladda laddningsasken och hörlurarna.

Använd den medföljande laddningskabeln, och anslut sedan laddningsasken och en separat inköpt USB-omvandlingsadapter.

Sätt USB-nätadaptern i ett eluttag för att starta laddningen.

charging_2_No-PC_charge_NP50T + Charge_2_NP50T

5 V-TYP

Indikatorn på laddningsasken börjar blinka, vilket indikerar att laddningen har börjat.

Under laddning av laddningsasken fortsätter indikatorn på asken att blinka. Indikatorn slocknar när laddningen är klar.

Indikatorerna på hörlurarna lyser så länge laddning av hörlurarna pågår. Indikatorernas ljus slocknar när laddningen är klar.

Vid samtidig laddning av både laddningsasken och hörlurarna är laddningstiden ca 3,5 timmar.

Laddningstiden för laddningsasken är ca 2,5 timmar.

Laddningstiden för hörlurarna är ca 2 timmar.

Indikatorer på laddningsfodralet

Case_lamp_NP50T + Case_lamp_NP50T

Indikatorer

indicator_A10T

Indikatorn blinkar under laddningen. Indikatorn slocknar när laddningen är klar.

BT_Earphone_CAUTION_Blank_Line

När laddningen är slutförd, dra ut USB-laddningskabeln.

Laddningsfodralet kan stoppa laddningen om temperaturen överskrider laddningstemperaturområdet (5 °C (41 °F) till 35 °C (95 °F)) (Alla indikatorerna på laddningsfodralet börjar blinka snabbt och upprepade gånger.) Laddningen återupptas automatiskt när temperaturen är tillbaka inom laddningstemperaturområdet.

Hörlurarna kan sluta laddas om temperaturen överskrider laddningstemperaturområdet (5 °C (41 °F) till 35 °C (95 °F)). (Indikatorn på hörlurarna blinkar i ungefär 10 sekunder innan den slocknar). Ta i så fall ur hörlurarna och sätt sedan i dem igen för att återuppta laddningen inom laddningstemperaturområdet.

Beroende på den anslutna BLUETOOTH-enheten visas hörlurarnas återstående batteriladdning, men den kan vara felaktig. Använd den som en guide.

För att förhindra försämring av batteriet, uppmanas du att ladda upp laddningsasken var 6:e månad när den inte har använts under en längre tid.

Om laddningsasken inte har använts under en längre tid och den laddas på nytt kan det ta lite tid innan indikatorerna tänds eller börjar blinka. Vänta tills indikatorerna tänds eller börjar blinka.

Om hörlurarna inte har använts under en längre tid och de laddas på nytt kan det ta lite tid innan indikatorerna tänds. Vänta tills indikatorerna tänds.