> Ansluta (slå på strömmen) > Använda endast en hörlur

Använda endast en hörlur

När BLUETOOTH-funktionen slås på för den anslutna enheten kan en hörlur användas separat.

Hörlur L används som ett exempel på bilden.

Ta ut den hörlur du vill använda från laddningsfodralet. Hörlurarna slås på automatiskt och de återansluts automatiskt till den senast anslutna enheten.

take_out_L_NP50T

Var försiktig så att du inte vidrör touchsensorområde när du tar ut dem.

Case_button_L_NP50T + Case_button_L_NP50T

Touchsensorområde

Fjärrkontrollen kan endast användas för den hörlur som används för tillfället.

För att använda hörluren som inte är i laddningsfodralet, tryck på touchsensorområde på hörluren i cirka 3 sekunder för att slå på den.

Om ihopparning inte har utförts, gör det innan användning. Para ihop (registrera en enhet)

För att använda båda hörlurarna, sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet, vänta tills de stängs av och ta ut dem från fodralet.