> OBSERVERA

OBSERVERA

Se bruksanvisningen som medföljer enheten för information om viktiga varningar och säkerhetsföreskrifter.

BT_Earphone_CAUTION_Blank_Line

För att minska riskerna för elektriska stötar, brand, etc.

Demontera eller modifiera inte enheten.

Låt inte lättantändliga ämnen, vatten eller metallföremål tränga in i enheten.

Av säkerhetsskäl...

Sluta använda hörlurarna om de ger upphov till stort obehag eller irritation på huden eller i öronen. Det kan annars hända att de skadar huden eller orsakar eksem eller inflammation.

När luften är torr, t.ex. vintertid, kan det hända att statiska stötar uppstår vid användning av hörlurarna.

Försiktighetsåtgärd vid användning

Använd inte laddningskabeln om kontakten är böjd, eftersom det kan orsaka brand, brännskador eller elektriska stötar. Låt inte kontakten eller uttaget på enheten komma i kontakt med vätskor (såsom svett, drycker och antiseptisk sprej) eller främmande föremål (såsom små skräpbitar, damm och metallföremål). Sluta omedelbart att använda enheten om den kommer i kontakt med främmande föremål eller om den avger onormala ljud eller lukter samt om rök kommer ut från enheten.

Hörlurarna har en inbyggd magnet. Låt dem inte komma nära föremål som kan påverkas av magneter, såsom armbandsur, magnetiska band eller magnetkort.

Om laddningskontakterna är smutsiga, torka av dem med en bomullstops eller liknande.

Om hörlurarna eller laddningsasken är smutsiga, torka av ytan med en torr trasa.

Smuts på ljudåtergivningsdelen kan reducera volymen. Rengör hörlurarnas ljudåtergivningsdel regelbundet genom att borsta den försiktigt med en mjuk tandborste.

Om droppsäker...

Även om dessa hörlurar är droppsäkra (IPX4) är de inte helt vattentäta.

Får inte sänkas ned i eller komma i kontinuerlig kontakt med vatten.

Se till att hörlurarna är fria från damm och inte är våta innan du laddar dem.

Laddningsfodralet är varken droppresistent eller vattentätt. Var noga med att undvika kontakt med vatten eller svett eftersom det kan orsaka funktionsfel.