> Ansluta (slå på strömmen) > Para ihop (registrera en enhet)

Para ihop (registrera en enhet)

Driftsmetoden varierar beroende på anslutningen.

Para ihop första gången

1Ta ut både (vänster) hörlur L och (höger) hörlur R.

take_out_NP50T

Var försiktig så att du inte vidrör touchsensorområde när du tar ut dem.

Case_button_NP50T + Case_button_NP50T

Touchsensorområde

  1. När hörlurarna tas ut blinkar L- och R-indikatorerna och strömmen slås på automatiskt.

  2. När hörlurarna L och R är anslutna blinkar indikatorn på den ena sidan långsamt två gånger och upprepande.

  3. Efter en kort stund börjar indikatorn på den andra sidan att blinka snabbt och upprepande, och ett röstmeddelande som säger ”Pairing” hörs.

  4. connecting_0.3_2_NP50T

När det finns ett intervall mellan tidpunkterna för när hörlurarna L och R tas ut från laddningsasken, kan anslutningen mellan dem misslyckas. Sätt i så fall tillbaka hörlurarna i laddningsasken, vänta tills de stängs av och upprepa stegen.

Hörlur L eller R kommer att vara basenheten som ansluter till BLUETOOTH-enheten och den andra hörluren.

2Slå på Bluetooth-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

connecting 2 New

3Välj ”JVC HA-NP50T” på enhetslistan.

connecting 3 Cap + Device List JVC

JVC HA-NP50T

När anslutningen är upprättad blinkar både L- och R-indikatorerna långsamt, och hörlurarna kan nu användas för att lyssna på musik.

blue_flash_NP50T

Om anslutning (sammankoppling) inte är avslutad inom 5 minuter efter att indikatorn börjar blinka stängs systemet automatiskt av.

1Medan strömmen är av (både L- och R-indikatorlamporna är släckta), tryck och håll in touchsensorn på både L (vänster) och R (höger) hörsnäcka för cirka 3 sekunder. Hörlurarna L och R slås på.

PLAY_button_LR_NP50T + Button_LR_NP50T

Touchsensorområde

2Släpp touchsensorn när L- eller R-indikatorn börjar blinka snabbt och upprepade gånger (eller när ett röstmeddelande som säger ”Pairing” hörs).

connecting_0.3_2_NP50T

När indikatorerna blinkar långsamt, håll på touchsensorområdet i cirka 3 sekunder för att stänga av strömmen. Tryck och håll touchsensorområde tills indikatorerna åter börjar blinka snabbt.

3Slå på Bluetooth-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

connecting 2 New

4Välj ”JVC HA-NP50T” på enhetslistan.

connecting 3 Cap + Device List JVC

JVC HA-NP50T

När anslutningen är upprättad blinkar både L- och R-indikatorerna långsamt, och hörlurarna kan nu användas för att lyssna på musik.

blue_flash_NP50T

Om anslutning (sammankoppling) inte är avslutad inom 5 minuter efter att indikatorn börjar blinka stängs systemet automatiskt av.

Ihopparning av den andra och efterföljande enheter

1Stäng av Bluetooth-funktionen för den enhet som senast parades ihop.

2Ta ut både (vänster) hörlur L och (höger) hörlur R.

take_out_NP50T

Var försiktig så att du inte vidrör touchsensorområde när du tar ut dem.

Case_button_NP50T + Case_button_NP50T

Touchsensorområde

  1. När hörlurarna tas ut blinkar L- och R-indikatorerna och strömmen slås på automatiskt.

  2. L- och R-indikatorerna blinkar långsamt och upprepande två gånger.

  3. Efter en stund börjar antingen L- eller R-indikatorn blinka snabbt och upprepade gånger och ljudmeddelandet ”Pairing” hörs.

  4. connecting_0.3_2_NP50T

När det finns ett intervall mellan tidpunkterna för när hörlurarna L och R tas ut från laddningsasken, kan anslutningen mellan dem misslyckas. Sätt i så fall tillbaka hörlurarna i laddningsasken, vänta tills de stängs av och upprepa stegen.

3Slå på Bluetooth-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

connecting 2 New

4Välj ”JVC HA-NP50T” på enhetslistan.

connecting 3 Cap + Device List JVC

JVC HA-NP50T

När anslutningen är upprättad blinkar både L- och R-indikatorerna långsamt, och hörlurarna kan nu användas för att lyssna på musik.

blue_flash_NP50T

Om anslutning (sammankoppling) inte är avslutad inom 5 minuter efter att indikatorn börjar blinka stängs systemet automatiskt av.

1Stäng av Bluetooth-funktionen för den enhet som senast parades ihop.

2Medan strömmen är av (både L- och R-indikatorlamporna är släckta), tryck och håll in touchsensorn på både L (vänster) hörsnäcka för cirka 5 sekunder. Strömmen till hörlur L slås på.

PLAY_button_L_NP50T + Button_L_NP50T

Touchsensorområde

3Släpp touchsensorn när L-indikatorn börjar blinka snabbt och upprepade gånger (eller när ett röstmeddelande som säger ”Pairing” hörs).

connecting_L_NP50T

4Slå på Bluetooth-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

connecting 2 New

5Välj ”JVC HA-NP50T” på enhetslistan.

connecting 3 Cap + Device List JVC

JVC HA-NP50T

När hörluren har anslutits till enheten börjar indikatorn blinka långsamt.

blue_flash_L_NP50T

6Håll in R (höger) touchsensorområde i cirka 3 sekunder. Släpp fingret när R-indikatorn tänds. R-hörluren slås på och ansluts till L-hörluren.

PLAY_button_R_NP50T + Button_R_NP50T

Touchsensorområde

När anslutningen mellan L- och R-hörlurarna är upprättad blinkar indikatorn långsamt, och hörlurarna kan nu användas för att lyssna på musik.

blue_flash_NP50T

Om de inte är anslutna, sätt tillbaka hörlurarna i laddningsfodralet, vänta tills de stängs av och upprepa stegen.

Om anslutning (sammankoppling) inte är avslutad inom 5 minuter efter att indikatorn börjar blinka stängs systemet automatiskt av.