Återanslut

Slå på Bluetooth-funktionen på enheten för att ansluta och ta sedan ut båda hörlurarna från laddningsasken. Hörlurarna slås på automatiskt och de återansluts automatiskt till den senast anslutna enheten.

take_out_NP50T

Var försiktig så att du inte vidrör touchsensorområde när du tar ut dem.

Case_button_NP50T + Case_button_NP50T

Touchsensorområde

Om återanslutning inte kan upprättas, använd BLUETOOTH-enheten för att ansluta.

Om anslutning (sammankoppling) inte är avslutad inom 5 minuter efter att indikatorn börjar blinka stängs systemet automatiskt av.

1Kontrollera att hörlurarna är avstängda. Avstängning

2Slå på Bluetooth-funktionen på enheten för att etablera en anslutning, och håll sedan samtidigt på touchsensorområdet på både hörlur L och R i cirka 3 sekunder.

PLAY_button_LR_NP50T + Button_LR_NP50T

Touchsensorområde

  1. Indikatorn lyser i 1 sekund och strömmen slås på.

  2. Indikatorn blinkar två gånger långsamt och enheten försöker automatiskt att etablera en anslutning med den senast anslutna enheten.

  3. När anslutningen är upprättad fortsätter L- och R-indikatorerna att blinka var 5:e sekund.

  4. blue_flash_NP50T

    Hörlurarna återansluter med enheten som senast var ansluten och kan nu användas för att lyssna på musik.

Om återanslutning inte kan upprättas, använd BLUETOOTH-enheten för att ansluta.

Om du inte kan höra ljud från båda hörlurarna är L- och R-hörlurarna inte anslutna. Stäng i så fall av både hörlur L och R, och slå på dem igen samtidigt.

Om du håller in touchsensorområde i cirka 5 sekunder börjar indikatorerna blinka snabbt. Om det inträffar, stäng av hörluren och upprepa stegen från början. Avstängning

Om anslutning (sammankoppling) inte är avslutad inom 5 minuter efter att indikatorn börjar blinka stängs systemet automatiskt av.