> Övrigt > Lista över ljudvägledning

Lista över ljudvägledning

* ”Icon_Check_Mark” som listas nedan indikerar att ljudvägledningen är inställd på ljud och att denna inställning inte kan ändras. ”-” betyder att ljudvägledningen kan stängas av genom att aktivera ”Suppress prompt”.

Ljudvägledning

När ”Suppress prompt” är aktiverad

Power On

Icon_Check_Mark

Power Off

Icon_Check_Mark

Device One Connected

Icon_Check_Mark

Device Two Connected

Icon_Check_Mark

Disconnected

Icon_Check_Mark

Pairing

Icon_Check_Mark

Pairing Successful

Icon_Check_Mark

Normal

-

High

-

Bass

-

Low Latency

-

Normal Latency

-

Mic On

Icon_Check_Mark

Mic Off

Icon_Check_Mark

Charge Battery

Icon_Check_Mark